Sykkylven IL handball

Sykkylven IL driv eit breidt tilbod for handballspelarar frå 6 år til senioralder. Vi trenar og spelar kampar i Sykkylven storhall.

Kontaktinformasjon

E-post:  sykkylvenhandball@gmail.com

Fungerande leiar: Elisabeth Hjellegjerde Skog
E-post: elisabeth.hjellegjerde@gmail.com / telefon: 92620674

Økonomi: Elisabeth Hjellegjerde Skog
E-post: elisabeth.hjellegjerde@gmail.com

Styret

Elisabeth Hjellegjerde Skog (fungerande leiar /økonomiansvarleg)
Kristine Henriksen Garli (sekretær)
Lene Kristin Skogvold (kiosk- og arrangement ansvarleg)
Janne Svindseth (arrangement ansvarleg)
Frank Robert Brunstad (sportsleg leiar)
Øyvind Sandberg (kampansvarleg)
Stig Ove Auflem (materialforvaltar)
Julie Tynes Aas (dommarkontakt)

Prisar og betaling

Treningsavgift vil bli sendt ut i Spond (under «betaling»). I tillegg kjem medlemskontingent til idrettslaget.

TRENINGSAVGIFT SESONGEN 2023/2024
Mini 1-3 klasse : 800 kr
9 – 12 år: 1000 kr
13 – 15 år: 1300 kr
16 – 20 år: 1500 kr

Treningstider

I vedlegget finner du treningstidene for dei ulike laga.

https://sykkylven-il.no/wp-content/uploads/2024/02/Treningstider-sesongen-2023-2024-gjeldende-fra-01.01.24-002.pdf