Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sykkylven IL
Haugsetvegen 50
6230 Sykkylven

Kontaktinformasjon:
E-post: medlem@sykkylven-il.no
Heimeside: www.sykkylven-il.no
Facebook:www.facebook.com/sykkylvenil

Medlemsservice: medlem@sykkylven-il.no
Dagleg leiar: Nicolai Karlsen / dagleg.leiar@sykkylven-il.no / 909 79 714
Styreleiar: Trond Bonesmo / leiar@sykkylven-il.no / 92471170

Rekneskap:
Organisasjonsnummer: 975 671 976
Kontonummer: 4045.30.79394
Organisasjonsnummer for EHF (gjeld alle undergrupper): 975 671 976
Fakturamottak e-post (gjeld alle undergrupper): silfaktura@faktura.poweroffice.net

Post- og fakturaadresse:
Sykkylven Idrottslag
Postboks 195
6239 Sykkylven

Post- og fakturaadressa gjeld for alle undergruppene.