Sykkylven idrottslag

Besøksadresse:
Sykkylven IL
Haugsetvegen 50
6230 Sykkylven

Kontaktinformasjon:
E-post: idrett@sykkylven-il.no
Heimeside: www.sykkylven-il.no
Facebook: www.facebook.com/sykkylvenil

Medlemsservice: medlem@sykkylven-il.no
Konstituert dagleg leiar: Sandra Moldestad Jakobsen / medlem@sykkylven-il.no  / 452 67 845
Styreleiar: Egil Ulvestad / leiar@sykkylven-il.no / 901 55 770

Rekneskap:
Organisasjonsnummer: 975 671 976
Kontonummer: 4045.30.79394
Organisasjonsnummer for EHF (gjeld alle undergrupper): 975 671 976
Fakturamottak e-post (gjeld alle undergrupper): silfaktura@faktura.poweroffice.net

Post- og fakturaadresse:
Sykkylven Idrottslag
Postboks 195
6239 Sykkylven

Post- og fakturaadressa gjeld for alle undergruppene.