Allidrett 2021/2022

Påmelding til allidrett for 1.-2. klasse startar torsdag 26. august kl. 18.00:

Påmeldingsskjema: https://club.spond.com/landing/courses/sykkylvenil/255FF82C582E4811A2772AFD2FEC87EA/main_products

Er det ikkje fleire plassar att, kan du sette barnet på venteliste:
https://club.spond.com/landing/courses/sykkylvenil/AFF938C3A3DE4ADAAA7A5B446D8730BE/main_products

Generell informasjon om tilbodet:

Sykkylven IL startar denne hausten opp eit nytt allidrettstilbod for 1.-2. klassingar. Her vil borna gjennom sesongen få prøve seg i mange ulike idrettar og aktivitetar, med flinke instruktørar frå dei ulike idrettane. Det vil i tillegg vere ei fast gruppe av vaksne som har ansvar for tilbodet, og kontaktperson er Marita Mandal.

Tidspunkt vert mandagar frå 17.30-18.30, i utgangspunktet på Sørestranda skule.

Det er eit begrensa antal plassar, og vi vil ha venteliste. Påmelding startar torsdag 26. august kl. 18.00.

Pris: medlemskontingent i Sykkylven IL (kr 300 pr. år) + treningsavgift på kr 400 pr. halvår (haust / vår)

Alle påmelde vil få informasjon på registrert epost-adresse innan kort tid.

Spørsmål kan sendast til medlem@sykkylven-il.no