Sykkylven IL turn/RG

Treningstider

Det vert oppstart for alle parti på Turn og RG i veke 2.

Ny innmeldingsperiode for Turn og RG i veke 2-4. Kom å prøv ut vårt tilbod!

TURN: 
Gymleik: mandag 16.30-17.45
1.-2. kl.: onsdag 16.30-17.45
3.-4. kl.: tysdag 17.45-19.00
5.-6. kl.: tysdag 19.00-20.15
Ungdom (frå 7. kl.): mandag 17.45-19.00 og onsdag 17.45-19.00

RG:
1.-2. kl.: mandag 16.30-1745 
3.-4. kl.: mandag 16.30-1745 og onsdag 16.30-17.45 
5.-6. kl.: tysdag 17.45-20.15 og fredag 1515-1745
Junior/senior (frå 7. kl.): mandag 17.45-20.15, tysdag 19.00-21.30 (tropp/duo), onsdag 15.15-1745 og fredag 1515-1630 / fredag 1630-1745 (tropp/duo)

Innmelding og utmelding

Skjema for innmelding (velg SIL turn/RG, velg enten TURN eller RG og rett aldersgruppe for ditt barn)

Skjema for utmelding

Vi har to innmeldingsperiodar i året:
Tre veker frå oppstart haust: veke 35-37 i 2023
Tre veker frå oppstart nyttår: veke 2-4 i 2024

I løpet av desse tre vekene om hausten og etter nyttår kan ein kome og prøve turn og RG, og avgjere om ein vil melde seg inn. Etter desse tre vekene må ein vente til neste halvår med å starte. Evt ta kontakt med turn eller RG for å sjekke om der er ledig plass.

Prisar og betaling

Treningsavgift vil bli sendt ut i Spond (under «betaling») to gongar i året: i slutten av september og i slutten av januar. I tillegg kjem medlemskontingent til idrettslaget.

TRENINGSAVGIFT (pr. halvår):
Gymleik: 400 kr/halvår
Turn og RG: 700 kr per treningsøkt/halvår
Makspris: 2800 kr/ halvår
Søskenrabatt: 300 kr for søsken nr 2 og 3

Treningsavgifta er 700 kr i halvåret. Denne prisen er per treningsøkt i veka, så dersom barnet ditt trenar 1 økt i veka, blir det 700 kr i halvåret. 2 treningar i veka blir 1400 kr i halvåret. 3 treningar i veka blir 2100 kr, osv. Dei eldste på RG har nokre “dobbeløkter”, og det blir rekna som 2 økter. Det er sett ein makspris på 2800 kr i halvåret, uansett kor mange økter ein trenar per veke.

KONTANTKASSA:
Dette er ei kommunal økonomisk støtteordning. Ein kan få inntil 2500 kr i året i støtte til f.eks. treningsavgift, deltaking på stemner og konkurransar. Dersom du ønsker at ditt barn skal få vere med på turn eller RG, men ikkje har økonomi til å betale heile eller delar av treningsavgifta, kan vi søke kontantkassa for deg. Du kan ikkje søke sjølv. Ta kontakt med leiar i turn og RG, Marit Eide Lunde (lundemariteide@gmail.com / mob. 99 46 56 85) 


Kontaktinformasjon

Epost turn: sykkylven.turn@gmail.com
E-post RG: rgsykkylven@gmail.com

Leiar: Marit Eide Lunde
E-post: lundemariteide@gmail.com

Styret

Marit Eide Lunde (leiar)
Hege Kathrin Helseth Nordang (Nestleiar)
Beate Grøvik (økonomiansvarleg)
Torje Bjørneseth (medlemsansvarleg)
Knut Orre (trenaransvarleg turn)
Kristin Martinsen (trenaransvarleg RG)
Arnhild Velle (sekretær)
Øyvind Roset (konkurranseansvarleg RG)
Marit Helen Stave (e-postansvarleg turn)
Sondre Bårnes (styremedlem)