Kontaktinformasjon

Postmottak: idrett@sykkylven-il.no
Postadresse: Postboks 195, 6239 Sykkylven
Besøksadresse: Haugsetvegen 50, 6230 Sykkylven
Kontonummer:
Organisasjonsnummer: 975 671 976

Dagleg leiar: Martin Hole
e-post: dagleg.leiar@sykkylven-il.no / telefon: 958 91 369

Styreleiar: Egil Ulvestad
e-post: leiar@sykkylven-il.no / telefon: 901 55 770


Kontaktinformasjon hovudstyret i Sykkylven IL
Kontaktinformasjon fotball
Kontaktinformasjon handball
Kontaktinformasjon turn/RG
Kontaktinformasjon symjing
Kontaktinformasjon e-sport
Kontaktinformasjon ski nordisk
Kontaktinformasjon badminton